www.sis.bg www.siseufunding.com/ www.SISCREDIT.COM www.siszalog.com www.siscoopbg.com www.siscontrolbg.com www.sisbrokers.net

bg en 
В online магазина на Заложна Къща "СИС Залог" можете да разгледате текущите наличности, разделени в 4 основни категории и да направите заявка за тяхното закупуване. Заявката за залог Ви дава възможност да разбере с каква сума бихме могли да Ви финансираме и при какви условия, без да е необходимо да посещавате наш офис. Имате нужда спешно да продадете Вашия автомобил или техника? Ние можем да го направим в рамките на два часа.

Общи условия за отпускане на заем:

Заложените вещи се съхраняват съвестно, както следва:

МПС – на 24-часов охраняем паркинг

Машини и съоръжения – в охраняем склад

Злато и ценности – в сейф в подсигурено помещение
При предсрочно погасяване на заема няма наказателна лихва, като се заплаща само лихвата до момента на погасяването. В случаите на непогасяване на заема от страна на Залогоискателя, Заложна Къща "СИС Залог" ООД разполага алтернативно с две възможности сама да удовлетвори вземането си:
1. Когато заемът е в размер до 5000 лв. – Заложната къща има правото сама да продаде заложената вещ;
2. Когато заемът е в размер по-голям от 5000 лв., заложената вещ се предлага за продажба според реда на публичното предлагане.

При изтичане на срока за взетия заем и при условие, че Заложната къща има правното основание да удовлетвори сама вземането си, се изчаква 7-дневен срок, в който Залогоискателят може да си погаси заема с лихвите за периода и така да освободи заложената вещ. След изтичането на този 7-дневен срок Заложната къща може да предприеме процедура за удовлетворяване на заема.